PN-EN ISO 9001:2015

ISO

POLITYKA JAKOŚCI

Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przykłada szczególną uwagę do wysokiej jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki laboratoryjnej. Naszą wolą jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, identyfikowanie oraz zaspokajanie potrzeb pacjentów, oferowanie najnowszych technologii medycznych i systematyczne umacnianie naszej pozycji na rynku.

Naszym pacjentom oferujemy:

* pełną diagnostykę alergologiczną (IgE specyficzne-pojedyncze alergeny, zestawy alergenów: panel (wziewny, pokarmowy, pediatryczny, INSECT- EPITHELIA, atopowy, X-atopic 30, antybiotyki ),
* diagnostykę molekularną, wirusologiczną: HBV, HIV, HCV
* diagnostykę hormonalną tarczycy, nerek, nadnerczy, hormony płciowe
* diagnostykę i poradnictwo genetyczne, badania prenatalne-refundacja z NFZ
* diagnostyka mikrobiologiczna:
- pełna diagnostyka mikrobiologiczna: mocz, kał, krew, wymaz z błon śluzowych
- diagnostyka zakażeń: Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia, Helicobacter, Rotawirusy, Adenowirusy, Demodex
- diagnostyka waginozy bakteryjnej

Wysoką jakość oferowanych usług osiągamy poprzez:

* wysokie i stale rozwijane kwalifikacje pracowników, ich świadomość i pełne zaangażowanie,
* stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków w jakich świadczone są usługi,
* staranny dobór dostawców usług i materiałów medycznych,
* opiekę i staranny monitoring wszystkich procesów realizowanych w WPLFUM
* doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Polityka Jakości jest zobowiązaniem Zarządu Fundacji UM w celu zagwarantowania warunków formalnych, merytorycznych oraz finansowych, dla uzyskania zadowolenia ze świadczonych usług.

Zarząd Fundacji UM

Design by adr