Władze Fundacji

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zarząd Fundacji
Rada Fundacji
Prezes:
Członkowie:
inż. Wiesław Zawada prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
W-ce Prezes, Skarbnik:
prof. dr hab. Jacek Szepietowski
dr Włodzimierz Luty prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
Członek Zarządu:
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
dr Izabela Lesisz prof dr hab Piotr Szyber
dr Artur Owczarek
Komisja Rewizyjna
mgr Kamil Machera
Członkowie:
mgr Franciszek Przybylski
prof. dr hab. Tomasz Konopka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mgr Krzysztof Bernacki
prof. dr hab. Magdalena Krajewska mgr inż. Zdzisław Śliwiński
prof. dr hab. Beata Kawala mgr Tadeusz Chodorowski
prof. dr hab. Tomasz Wróbel mgr inż. Marek Rakowicz
mgr Dorota Janus inż. Adam Nowotarski
mgr inż. Krzysztof Lubański
mgr inż. Dariusz Stolarczyk
mgr inż. Fryderyk Krukowski
mgr Jan Kryla – Przewodniczący Rady


Design byadr