Pracownia Histopatologii

ul. Marcinkowskiego 3
550-368 Wrocław
tel. 071 784-12-12 lub 784-12-14 lub 784-12-23

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00
wydawanie wyników: Sekretariat medyczny - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 12:00

Kierownik Pracowni:
prof. dr hab. Piotr Ziółkowski

Zakres badań

1. Badanie standardowe (HE) histopatologiczne
2. Badanie przyspieszone (HE) bez immunohistochemii
3. Badanie śródoperacyjne
4. Badanie immunohistochemiczne – receptory ER, PR, HER2, Ki67
5. Badanie immunohistochemiczne - pozostałe
6. Badanie metodą PCR, np. Mycobacterium tuberculosis
7. Badanie metodą PCR mikroprzerzutów raka gruczołu piersiowego w węzłach wartowniczych
8. Badanie na obecność porfiryn
9. Badanie cytologiczne – rozmazy
10. Badanie cytologiczne -płyny
11. Badanie histochemiczne – trichrom, alcjan p.a.S, śluz
12. Badanie histochemiczne - pozostałe
13. konsultacje
14. Autopsja
15. Badanie w kierunku HPV (HPV 16, 18)


Zapraszamy jednostki medyczne do współpracy

Pobierz liste KLIKNIJ

Design by adr